CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ TÂN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ TÂN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ TÂN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ TÂN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ TÂN TOÀN CẦU
CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ TÂN TOÀN CẦU
Menu
Danh sách nhân viên
STT Hình đại diện Họ tên Ngày sinh Chức vụ Kinh nghiệm
1 Trần Thị Bích Hạnh Trần Thị Bích Hạnh 1984-11-20 Giám Đốc 10
2 Chu Văn Thao Chu Văn Thao 1975-12-12 Phó Giám Đốc 10
2 Nguyễn Mậu Hiếu Nguyễn Mậu Hiếu 1987-05-05 Kỹ Sư 8
3 Nguyễn Huy Phương Nguyễn Huy Phương 1981-03-11 Quản Đốc Xưởng 8
4 Nguyễn Duy Toản Nguyễn Duy Toản 1977-11-15 Kỹ Sư 8
5 Lê Trọng Tấn Lê Trọng Tấn 1983-10-10 Trưởng Phòng Kỹ Thuật 8
7 Bùi Quang Tùng Bùi Quang Tùng 1982-03-05 Trưởng Phòng Vật Tư 8
Go Top